Kurs kierownika kolonii

Ukończenie kursu na kierownika wypoczynku umożliwia podjęcie pracy w charakterze kierownika wypoczynku. Celem kursu jest uzyskanie kwalifikacji kierownika wypoczynku. Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności merytoryczne potrzebne do pełnienia obowiązków kierownika placówki wypoczynku dla dzieci i młodzieży; zapoznanie uczestników szkolenia z obowiązującymi przepisami dotyczącymi życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku; przygotowanie uczestników do sporządzania planu pracy wychowawczo-opiekuńczej placówki wypoczynku; poznanie przez uczestników kursu podstawowych metod pracy z kadrą na kolonii; nabycie przez uczestników kursu umiejętności organizacji pracy w placówce wypoczynku.

Kierownikiem wypoczynku dzieci i młodzieży może zostać osoba, która:
- nie była karana;
- ukończyła 18 lat;
- posiada co najmniej wykształcenie średnie;
- ukończyła kurs na kierownika wypoczynku.

Termin:09.06.2024

Miejsce: Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej ul. Starowiejska 4

Cena: 199zł

Uczestnicy kursu otrzymują: materiały dydaktyczne w formie PDF, zaświadczenie o ukończeniu kursu kierownika wypoczynku.

Parking: na terenie obiektu bezpłatny dla uczestników kursu.

Numer zgody na prowadzenie kursu: WO-II.5632.4.2024.SN

Szczegółowe informacje dostępne pod numerem telefonu:

888 179 903

502 176 293

Zapraszamy!

 

#róbmydobrezajecia

#róbmydobrekursy

Odwiedź nas

(+48) 888 179 903

(+48) 502 176 293

www.abcgames.pl