Kurs wychowawcy kolonijnego

Kurs dla kandydatów na wychowawcę wypoczynku dzieci i młodzieży, pozwala uzyskać uprawnienia do pracy jako wychowawca lub opiekun na koloniach, obozach i wszelkiego rodzaju wyjazdach. Zgodnie z prawem, jako wypoczynek określa się wyjazdy dla dzieci i młodzieży organizowane w przerwie od zajęć szkolnych czyli w praktyce chodzi o: obozy, kolonie, zimowiska, półkolonie itp. Ukończenie kursu daje prawo wykonywania zawodu, jako wychowawca-opiekun na koloniach, zimowiskach, obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami RP.

Uzyskanie uprawnień w przypadku kursu, nie jest najważniejszym punktem! Ważniejsza od samych uprawnień jest wiedza- praktyczna. Nasi wykładowcy i instruktorzy to absolwenci AWF, kierunków pedagogicznych oraz medycznych, którzy aktywnie pracują na koloniach i obozach sportowych. Bardzo duże doświadczenie prowadzących i sposób przekazania wiedzy kursantom powoduje, że w niezwykle ciekawy sposób zapoznacie się z całą teoretyczną stroną bycia wychowawcą, ale także dowiecie się jak wygląda ta praca od strony praktycznej.
Zaświadczenie o ukończeniu kursu jest wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami i jest dożywotnie.

Wychowawcą wypoczynku dzieci i młodzieży może zostać osoba, która:
- nie była karana;
- ukończyła 18 lat;
- posiada co najmniej wykształcenie średnie;
- ukończyła kurs wychowawcy wypoczynku;

Termin:06.06-09.06.2024

Miejsce: Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej ul. Starowiejska 4.

Cena: 249zł.

Uczestnicy kursu otrzymują: materiały dydaktyczne w formie PDF, zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy (ważne 2 lata), zaświadczenie o ukończeniu kursu wychowawcy kolonijnego.

Parking: na terenie obiektu bezpłatny dla uczestników kursu.

Numer zgody na prowadzenie kursu: WO-II.5632.3.2024.SN

 

Szczegółowe informacje dostępne pod numerem telefonu:

888 179 903

502 176 293

Zapraszamy!

 

#róbmydobrezajecia

#róbmydobrekursy

 

 

Odwiedź nas

(+48) 888 179 903

(+48) 502 176 293

www.abcgames.pl